Portakal Forum

Bilgi Paylaşım Platformu

Giriş yapmadınız.

#1 06/11/2007 03:50:20

kesdi
Administrator
Kayıtlı: 29/12/2006
İletiler: 46

Bağ-Kur Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları

Bağ-Kur Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları 


Sağlık sigortası yardımlarından;

a) 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında zorunlu sigortalı olanlar ve bu Kanunlar kapsamında isteğe bağlı sigortalı olup, sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkı bulunan isteğe bağlı sigortalılar ile bunların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

b) Yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile bunların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

c) Ölüm aylığı alanlar,

d) Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocuklar ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları

d) Talepleri halinde, isteğe bağlı sigortalı olarak; Yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile Ölüm aylığı alanlar,

yararlanırlar.

İlk defa sigortalı olanların sağlık yardımından yararlanmaları, en az 8 (sekiz) ay, yeniden sigortalı olanların ise en az 4 (dört) ay eksiksiz sağlık sigortası primi ödemiş olmaları (Muayene ve tedavi hakkı, sağlık sigortası primi ödenen sekizinci ayı veya dördüncü ayı takip eden aybaşından itibaren başlar), sağlık ve sigorta prim borcu bulunmaması (Müracaat tarihinden önceki ay sonu itibariyle, sağlık ve sigorta prim borcu ile gecikme zammı borcunun bulunmaması) şartına bağlıdır.

Bu şartları taşıyan sigortalı ve haksahipleri bağlı bulundukları Bağ-Kur il müdürlüklerine gerekli belgelerle başvurarak sağlık karnesine sahip olabilirler.

Sağlık karnelerinin her yıl vize edilmesi gerekmektedir.(Emeklilerin kendilerine ait sağlık karnesi ile eş ve 18 yaşından küçük çocuklarının sağlık karneleri hariç)

Aktif sigortalılarımız ile bunların haksahiplerinine ait sağlık karneleri vizeli olsa bile tedavi tarihine göre bir önceki ay sonu itibariyle, Kurumumuza sağlık ve sigorta prim borcu ile gecikme zammı borcunun bulunması halinde borcun ödenmesine kadar Kurumumuz sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaları mümkün değildir.

Bağlı değil

 

Board footer

Powered by Portakal Yazılım