MEDULAGenel Sağlık Sigortası (GSS) Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumları olan Emekli Sandığı, Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Yeşilkart'ı tek bir çatı altında, GSS çatısı altında toplamayı hedeflemiştir. Medula bu çalışmanın bilişim ayağıdır. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, diyaliz merkezleri ve daha bir çok sağlık kuruluşunun verdikleri hizmet, kullandıkları tıbbi malzeme ve ilaçların bedelinin geri ödeme kurumu tarafından ödenmesi için GSS Medula web servislerini kullanmaları gerekmektedir.

GSS Medula web servisleri aracılığıyla sağlık tesisleri sosyal güvenlik kurumu ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilmektedir:

 

Hak Sahipliği ve Sözleşme Doğrulama - A00 (Provizyon Alma)

Bu web servisi ile müstehaklık sorgusu yapabilmekte, hasta kabul ve sevk işlemleri yapılabilmektedir. Bir hasta kabul işleminden sonra hasta bir takip numarası alır ve bundan sonraki bütün süreç bu takip numarası üzerinden devam eder.

Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir:
HastaKabul
TakipNumarasıOlmayanSevkiKabul
TakipOku
HastaninTakipleriniBul
TakipSil

 

Reçete, Tetkik, Sevk Takibi -B00 (Sevk Bildirimi)

Bir sağlık tesisi hastayı başka bir sağlık tesisine sevk etmek isterse bu web servisini kullanır.

Bu web servisinde aşağıdaki metot bulunur:
SevkBildir

 

Ödeme Sorgulama - C00 (Ödeme Bilgisi Kayıt)

Sağlık tesisi hastaya verdiği hizmetin, hasta için kullandığı tıbbi malzemenin ve ilaçların masraflarını geri ödeme kurumuna bu web servisi ile bildirir.

Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir:
OdemeBilgisiKaydet
OdemeBilgisiOku

 

Fatura Sorgulama - E00 (Fatura Bilgisi Kayıt)

Ödeme durumu hatasız olan takip numaraları için bir fatura bilgisi gönderilir. İcmal faturası bir grup faturanın bir liste halinde düzenlenerek gönderilmesidir.

Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir:
FaturaBilgisiKaydet
IcmalFaturaBilgisiKaydet
FaturaBilgisiOku
FaturaBilgisiSil

 

Ödeme Durum Kontrolü - C01

Ödeme bilgisi kaydedildikten sonra o ödemenin bir durumu olur.

Ödemenin durumu aşağıdaki gibidir:
0 : İlk kayıt
1 : hatasız
2 : hatalı
3 : faturalandı
4 : dönem sonlandırıldı
5 : incelendi

Ödeme durum kontrolü hatasız olan takip numarası faturalandırılabilir. Hatalı olan ödeme bilgisi kontrol edilerek tekrar ödeme bilgisi gönderilmesi gerekir. Ödeme durum kontrolü ödeme bilgisi kaydından itibaren her adımda uygulanabilir.

Bu web servisinde aşağıdaki metot bulunur:
OdemeDurumunuKontrolEt

 

Rapor Bilgisi Kayıt – F00

GSS yan süreçlerinden biridir. Hasta raporlarıyla ilgili işlemler gerçekleştirilir.

Bu web servisi aşağıdaki metotları içerir:
RaporBilgisiKaydet
TakipNoileRaporBilgisiKaydet
RaporBilgisiBul
RaporBilgisiSil
RaporUzat