OrLab Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi.

orlab3

 

hastakabul

 • Hastalar çeşitli kriterlere göre listelebilir.
 • Hastanın istem yapılmış tetkikleri görüntülenir.
 • Hasta Kabulü yapılır.

 

tetkiksonuc

 • Bu modülde; hastaların sonuçları çeşitli uyarı kriterlerine göre renklendirilerek gösterilir.
 • Sonuçlar çeşitli formatlara (PDF,HTML,XLS,DOC,RTF, vb,) aktarılabilir.
 • Sonuçlar text veya grafiksel formatta görüntülenebilir.

 

mikrobiyoloji

 • Sınırsız organizma tanımı yapılabilir.
 • NCCLS standartlarına uygun raporlama yapılabilir.

 

 

kalite

 • Levy – Jennings, CuSum grafikleri alınarak, geçmiş günlerdeki sapmaları izlenebilir.
 • İstenen tarihler arası kontrol sonuçları tek formda veya ayrı formda görülebilir.
 • İstenen raporlar ve grafikler yazıcıdan bastırılabilir veya istenilen formatta kayıt edilebilir.

 
 

rapor

 • Tetkik listesi ve tetkik sonuç listesine ilişkin ayrıntılı raporlar alınabilir.
 • Alınan raporlar istenilen formata dönüştürülebilir veya yazıcıdan bastırılabilir.
Back to Top
OrLab Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi