Bordro Programı

Bordro Programı


  • 5510, 5534, 4/B, 4/C, İşçi, Belediye Başkanları bordrolarını hesaplar.
  • Parametrik yapısı sayesinde, değişen mevzuat programda çok kısa sürede güncellenir.
  • Mevzuata uygun tüm raporlar alınabilmektedir.
  • Bordro formülleri, kullanıcı yönetimine açık olduğundan dolayı, herhangi bir değişiklik kullanıcı tarafından programda uygulanabilir.
  • Kullanıcılar kendi raporlarını dizayn edebilirler.
  • Raporlar çeşitli formatlara (PDF,HTML,XLS,DOC, RTF, MS-OFFICE, vb.) aktarılabilir.
  • Kesenek ödenekleri online olarak alınabilmektedir.
  • Ek ödeme’de icra ve nafaka kesintileri hesaplanabilmektedir.
  • Kıstel bordrosu, fark bordrosu, terfi bordrosu, nöbet bordrosu, yolluk hesapları yapılabilmektedir.