TermoWeb Isı Takip Programı

  • Anasayfa
  • /
  • TermoWeb Isı Takip Programı

  • Anlık sıcaklık değerleri takip edilebilmekte ve ölçülen değerler arşivlenmektedir
  • 40C ile +70 C ler arasındaki değerler ölçülebilmektedir.
  • Dolap ısılarının belirlenen değerler dışına çıkması durumunda ilgili kişiler, SMS, E-posta ve sesli uyarı ile bilgilendirilmektedir.
  • İlgili kullanıcılar, hastane içinden veya hastane dışında internet aracılığı ile web arabirimi üzerinden, dolap sıcaklık değerlerini ve raporları kontrol edebilmektedir.
  • Ölçülen değerler veri tabanında arşivlenmektedir.
  • İstenilen tarih aralıklarında, istenilen dolaplar için text veya grafiksel raporlar alınabilmektedir.
  • Çok kullanıcı ve parametrik olarak tasarlanmış olup, her dolap için birden fazla ilgili kişi tanımlanabilmektedir.