Şekil ve Şartlar


Şekil ve Şartlar (“Şartlar”)
Bu site, Portakal Bilgi İşlem Hiz. Yaz. Tek. San. Tic. Ltd. Şti’ne (“Portakal Yazılım”) aittir ve bu şirket tarafından işletilmektedir.

Lütfen aşağıdaki kullanım şekil ve şartlarını dikkatle okuyunuz.

Portakal Yazılım Web Sitesinin Kullanımı
Bu web sitesinin kullanımı ile bu koşulları kabul etmektesiniz ve bunlar bu siteyi ilk ziyaret ettiğiniz anda geçerli olmaya başlayacaktır. www.portakalyazilim.com.tr (“Web sitesi”) adresinden sadece yasal amaçlar doğrultusunda ve herhangi başka birinin bu Web sitesini kullanım hakları, kısıtlamaları veya menlerini ihlal etmeyecek şekilde faydalanacaksınız.

Portakal Yazılım, bu koşullarda değişiklik, düzeltme veya başka türlü farklılıklar yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikleri aksi öngörülmedikçe online olarak ve bu sayfada bildireceğiz. Değişiklikler sonrasında bu siteyi kullanmaya devam etmeniz bu koşulları değiştirilmiş hâliyle kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu koşullar tarafınızca tamamen kabul edilmemekte ise bu Web sitesini kullanmaya son verebilirsiniz.

Lütfen ayrıca Web sitesinin Gizlilik Politikası‘nı da gözden geçiriniz.

İçerik Mülkiyeti
Bu Web sitesi ve tüm içeriği, şu an veya ileride, Portakal Yazılım yahut diğer yetkili üçüncü taraflarca sahip olunan veya lisanslı markalar, logolar, domain isimleri, ticari unvanlar, hizmet markaları ve her türlü telif haklı mehaz (kaynak ve nesne kodu dâhil) ve/veya her tür diğer fikrî mülkiyetin yanı sıra makaleler, fikirler, diğer türlü metinler, rehberler (directory), kılavuzlar, fotoğraflar, resimler, şekiller, video ve ses klipleri ve reklam kopyaları (tamamı “materyal/malzeme” olarak anılacaktır) içermektedir veya içerebilir ve telif hakkı, marka, tanıtım yasaları ve diğer yasalar ile uluslararası anlaşmalar ile yetkisiz kullanım, çoğaltma ve yayınlamaya karşı korunmaktadır.

İşbu Koşullarda veya Web sitesinde yer alan hiçbir şey, çıkarım, engel veya başka şekilde, herhangi bir Mehazın, Web sitesinde sergilenen fikrî mülkiyetin veya Mehazın sahibi olan Portakal Yazılım veya diğer üçüncü tarafların önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde lisansını veya kullanım hakkını meydana getirmemektedir. HERHANGİ BİR MEHAZIN YETKİSİZ KULLANIMI, ÇOĞALTIMI, REPRODÜKSİYONU, DEĞİŞTİRİLMESİ, YAYINLANMASI, YENİDEN YAYIMLANMASI, UPLOAD EDİLMESİ, TANZİMİ, DOWNLOAD EDİLMESİ, İLETİLMESİ, BİLDİRİLMESİ, DAĞITIMI, TEKSİR EDİLMESİ VEYA HER TÜRLÜ SUİSTİMALİ KESİNLİKLE YASAKTIR.

Materyalleri/ malzemeleri hiçbir yasa dışı amaç doğrultusunda kullanmamayı ve Portakal Yazılım veya başkalarının haklarını ihlal etmemeyi kabul etmektesiniz. Bu kısıtlama yahut men şunları içerir fakat bunlarla sınırlı değildir: herhangi bir şahsı küçük düşürücü, taciz edici olan, sıkıntı veya külfet getirebileceği farz edilen işler yürütmek ve müstehcen veya saldırgan bilgi iletimi yahut bu Web sitesinin sekteye uğraması. Portakal Yazılım’ın yasanın öngördüğü en geniş kapsamda haklarını kesinlikle icra edeceğini bildirmek isteriz. Portakal Yazılım, önceden bildirmeksizin ve hiçbir yükümlülüğü olmaksızın istediği zaman herhangi bir Mehaza ekleme, değişiklik, kesinti yapabilir, kaldırabilir veya askıya alabilir.

Üçüncü Taraf Siteleri / Linkler
Portakal Yazılım, bu Web sitesi vasıtasıyla erişimde bulunduğunuz üçüncü taraf web siteleri veya materyalleri/malzemeleri bağlamında erişilebilirlik yahut içerik açısından sorumluluk taşımamaktadır. Bu Web sitesine erişim veya bağlantı yoluyla bu Web sitesi üzerindeki bilgilerin eksik, yanlış, eski tarihli olması veya ihtiyaç yahut gereksinimlerinizi karşılamaması riskini kabul etmektesiniz.

Bu Web sitesinde yer alan bilgiler ve özellikler bir dizi kaynaktan derlenmiştir, önceden bildirim olmaksızın istenildiği an değiştirilebilir.

Portakal Yazılım, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi yahut materyal/malzemeyi üzerinde mevcut her türlü içerik, reklam, ürün, hizmet veya bilgiler ile bağlantılı olarak veya bunlar tarafından sebep olunabilecek hiçbir zarar, kayıp yahut suç bağlamında sorumluluk taşımamaktadır. Bu tip alakalar ile bağlantılı her türlü şekil, şart, garanti yahut beyanlar sadece sizin ve ilgili hizmet sağlayıcının arasındadır.

Linkler, aksi açık şekilde belirtilmedikçe Portakal Yazılım’ın herhangi bir linkli siteyi onayladığı, bununla ilişkili veya bağlantılı olduğu ya da linkler vasıtasıyla sergilenen veya erişilebilen üçüncü taraflara ait herhangi bir marka, ticari unvan, logo yahut telif hakkı sembolü kullanmaya yetkili olduğu ya da herhangi bir linkli sitenin de Portakal Yazılım ya da bunun bağlı kuruluşları ve alt kuruluşlarının herhangi birinin sahip olduğu herhangi bir marka, ticari unvan, logo yahut telif haklı sembolü kullanmaya yetkili olduğu şeklinde yorumlanmayacak ve ima edilmeyecektir.

Bu site ve www.portakalyazilim.com.tr ve/veya www.portakalyazilim.com, Portakal Yazılım ve/veya Portakal Yazılım bağlantılı herhangi bir firma ürün ve hizmetleri (veya bu üçüncü taraf ürün ve hizmetler) ile ilişkili bilgiler, isimler, şekiller, resimler, logolar ve ikonlar şeklinde sağlanacaktır. Portakal Yazılım, yasaların izin verdiği ölçüde tatmin edici kalite, özel bir amaca uygunluk, ihlâl etmeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk imalı garantiler de dahil olmak üzere tüm beyan ve garantileri (ister açık ister imalı olsun) hariç tutmaktadır.

Bilgiler ve malzemeler yanlışlar ve baskı hataları içerebilir. Portakal Yazılım, bu Web sitesinde yer alan hiçbir bilgi, olgu, görüş, fikir, beyan veya tavsiyenin eksiksizliği, doğruluğu, geçerliliği veya kifayeti bağlamında hiçbir beyan ve garantide bulunmamaktadır (Herhangi bir yazılım kullanımı vasıtasıyla sağlanan bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere).

İnternet güvenlik ihlâllerine tabi olabilir. Portakal Yazılım, bu tip herhangi bir güvenlik ihlâli veya herhangi bir virüs, bug, tahrifat, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar hat arızası veya herhangi başka türlü teknik hata veya arızadan doğabilecek herhangi bir kullanıcı bilgisayarındaki hiçbir zarardan sorumlu değildir. Aynı zamanda, Internet üzerinden e-mail gönderimlerinin güvenli olamayabileceğinin farkında olmanız gerekmektedir. Portakal Yazılım’ye herhangi bir bilgi e-postalama öncesinde bunu göz önünde bulundurmalısınız. Portakal Yazılım, bu Web sitesinin uygunluğu, işlevselliği, erişilebilirliği yahut işletimi bağlamında hiçbir beyan veya garanti altına girmemektedir. Bu Web sitesine erişim, bilgisayar ekipmanlarının bakımı ve arızası sebebiyle geçici olarak kesintiye uğrayabilir.

Tazminat
Bu Web sitesini kullanarak Portakal Yazılım’ı, siteye bu koşullara uygun olanlar dışında bir şekilde erişim ve kullanımınız sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü iddia, tazminat, masraf, dava masrafları (makul yasal harçlar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşısında tazmin etmeyi ve ettirmeyi kabul etmektesiniz.

Portakal Yazılım Ürünleri
Bu Web sitesinde belirtilen tüm ürünler ve hizmetler erişilebilirliğe tabidir ve bu erişim yetkisi yalnızca Portakal Yazılım’ın inisiyatifindedir.

Yasa ve Yargı Yetkisi
İşbu şekil ve şartlar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre idare olunacak ve yorumlanacaktır. Bunlardan kaynaklanacak tüm ihtilaflar münhasıran Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır.

Bu Koşullardan herhangi birinin yasa dışı, geçersiz veya icra edilemez olduğunun belirlenmesi durumunda, bu Koşullardan ayırılacak ve silinecektir ve geri kalan Koşullar bağlayıcı ve icra edilebilir kalmaya devam edeceklerdir.

İşbu Koşullarda yer alan herhangi bir hakkın Portakal Yazılım yahut bağlı şirketleri tarafından yürütülmesi veya icrasının gecikmesi veya hiç gerçekleşmemesi, Portakal Yazılım’ın bu hakkı icra etmekten feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

İletişim
Web sitemiz ya da bu Koşullar hakkındaki her türlü sorularınız, yorumlarınız yahut kaygılarınız ile ilgili olarak bizimle ‘İletişim Formu’ kısmı vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.