MVC

MVC

Model-View-Controller (MVC), yazılım mühendisliğinde kullanılan bir "mimari desen"dir. Kullanıcıya yüklü miktarda verinin sunulduğu karmaşık uygulamalarda veri ve gösterimin soyutlanması esasına dayanır. Böylece veriler (İng. İngilizce: model) ve kullanıcı arayüzü (İng. İngilizce: view), birbirini etkilemeden İngilizce: controller adı verilen ara bileşenle veri gösterimi ve kullanıcı etkileşiminden veri erişimi ve iş mantığını çıkarma suretiyle çözümlenmektedir.

Günümüzde Microsoft'un ASP.NET MVC Framework'u geliştirmesi ile çoğu kişi için MVC denince akla bu çerçeve gelmektedir. Hâlbuki Microsoft şirketinin henüz yeni kurulmuş olduğu dönemlerde bu tasarım kalıbı vardı. Deseni ilk defa 1979[1] yılında Trygve Reenskaug tarafından tanımlanmış ve sonra Xerox araştırma laboratuvarlarında Smalltalk üzerine çalışmalarına devam etmiştir. Detaylı orijinal gerçekleştirim İngilizce: Applications Programming in Smalltalk-80(TM): How to use Model-View-Controller (Smalltalk-80'de uygulama programlaması: Model-View-Controller nasıl kullanılır?) adlı yazıda tanımlıdır.