Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Yazılım ve Sistem kurulumlarında projenin başarısı; birlikte verilen hizmetin kalitesine ve devamlılığına da bağlıdır. Bu yüzden proje yönetiminde firmalarımıza yazılım ve sistem danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Yazılım üretme sürecinde gösterdiğimiz özeni, kurulum ve uyarlama sırasında devam ettirerek sistemin tam verimli olarak çalışmasını hedefliyoruz.

Proje içerisinde danışmanlık ve denetleme adımları planlanarak yerinde eğitimler ve uygulamalar ile birlikte müşterilerimizin de gerekli titizlikte çalışmasını sağlayarak, proje bitiminde tam başarı sağlıyoruz.

Proje Adımlarımız;

Proje ön hazırlığı
Tecrübeli Erp Yönetim Sistemi danışmalarından seçilen bir proje yöneticisi kontrolünde şirketinizde süreçlerinizi iyi bilen personel ve yöneticilerden oluşan bir proje ekibi oluşturarak işe başlıyoruz. Oluşan ekibin proje hedeflerini belirlemesi ve hedefler doğrultusunda kaba proje planını hazırlaması bir sonraki adımı oluşturuyor. Sonrasında düzenlenecek bir etkinlikle projenin şirkette ilgili departmanlara tanıtımını sağlıyor fikir alışverişi yaptıktan sonra projeye başlıyoruz.

Analiz
Bu aşamada amaç süreçlerinizi detaylıca incelemek ve proje boyunca işletmenizde yaşanacak olumlu değişim noktalarını tespit etmek. Bu adım üç aşamadan oluşuyor: Birinci adımda firmanızın iş akışlarını tekrar gözden geçiriyoruz. İkinci adımda yeni iş akışlarını oluşturmak üzere mevcut iş akışları üzerinde gerekli görülen iyileştirme ve sadeleştirme noktalarını tespit ediyoruz. Son adımda ise proje ekibi hedefler doğrultusunda yeni iş akışlarınızı oluşturuyor.

Detaylı planlama
Analiz aşamasından sonra proje ekibi ortaya çıkan yeni akışlara göre tüm ihtiyaçlarınızı göz önünde tutarak detaylı uyarlama planını hazırlıyor. Bu aşamada artık şirketinizin ihtiyaç duyacağı özel yazılım geliştirme noktaları da belirlemiş oluyoruz.

İmplementasyon
Bu adımda detaylı plan doğrultusunda sistemin uyarlaması için gerekli işler adım adım uygulanıyor. Bunlar genellikle veri transferi, parametre tablolarının uyarlanması, son kullanıcı eğitimleri, ek yazılımların geliştirilmesi, modüler ve entegrasyon testleri gibi işlerden oluşuyor. Planlanan kilometre taşları proje ekibinin kontrolünde tamamlandıkça raporlanıyor ve ara etkinliklerle ilgili departmanlara duyuruluyor.

Projenin tamamlanması
Plan dahilindeki tüm kilometre taşları tamamlandığında proje ekibi ulaşılan hedefleri ve sonuçlarını analiz edip proje kapanış raporunu hazırlıyor. Proje kapanışında ekip, yeni sistemin sağladığı yararları ve projenin sonuçlarını düzenleyeceği bir etkinlikle tüm şirkete duyuruyor.

Destek
Başarılı bir proje sonrasında başarının devamının verilecek desteğin kalitesine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Sistem hatalarını giderilmesi, mevzuat değişikliklerinin aktarılması ve yeni versiyonların kurulumu gibi hizmetlerin tümünü destek anlaşmaları çerçevesinde düzenli olarak sunuyoruz. Projenin en başında olduğu gibi bu aşamada da ekibimiz gelişen ihtiyaçlarınıza hızlı ve kesin çözümler üretmeye devam ediyor.

Eğitim ve Sertifikasyon
Proje aşamalarında yapılan eğitimler sonrasında ilgili departmanlardaki proje personellerine sertifikasyon yapılıyor.
Eğitim hizmetlerimizin listesi için tıklayınız.