Additional Payment Program

 • Home
 • /
 • Additional Payment Program

 • Tek ekranda bütün verileri görebilme imkanı vardır.
 • Kullanıcı ekranında görmek istediği verilere göre, ekranını düzenleyebilir.
 • Mevzuata uygun tüm raporlar alınabilmektedir.
 • Döner sermaye verileri, Bireysel Performans Takip Sistemi’ne online olarak gönderilebilmektedir.
 • Bankalara özel dosyalar oluşturulabilmektedir.
 • Raporlar kullanıcı tarafından dizayn edilebilmektedir.
 • Tabip Girişimsel Puanları HBYS sisteminden otomatik olarak alınabilmektedir.
 • Personellere birden fazla ek görev ve komisyon tanımı yapılabilmektedir.
 • Vergi matrahları otomatik olarak takip edilebilmektedir.
 • 375 sayılı kanuna göre mahsup işlemi yapılabilmektedir.
 • Bireysel performans hesabı yapılabilmektedir.
 • Bireysel performansa göre mesai dışı, mesai içi, ilave pirim ödemeleri hesabı yapılabilmektedir.
 • Ek ödeme’de icra ve nafaka kesintileri hesaplanabilmektedir.
 • Sabit ek ödeme hesabı yapılabilmektedir.
 • Ödeme emirleri kullanıcı tarafından düzenlenebilmektedir.
 • Ek bordro yapılabilmektedir.