OrLab Laboratory Information Management System

 • Home
 • /
 • OrLab Laboratory Information Management System

 

 

Hasta Kabul Modülü

hastakabul

 • Hastalar çeşitli kriterlere göre listelebilir.
 • Hastanın istem yapılmış tetkikleri görüntülenir.
 • Hasta Kabulü yapılır.

 

 

 

 

 

Sonuç İzlem Modülü

tetkiksonuc

 

 • Bu modülde; hastaların sonuçları çeşitli uyarı kriterlerine göre renklendirilerek gösterilir.
 • Sonuçlar çeşitli formatlara (PDF,HTML,XLS,DOC,RTF, vb,) aktarılabilir.
 • Sonuçlar text veya grafiksel formatta görüntülenebilir.

 

 

 

Mikrobiyoloji Modülü

mikrobiyoloji

 • Sınırsız organizma tanımı yapılabilir.
 • NCCLS standartlarına uygun raporlama yapılabilir.

 

 

 

 

 

Kalite Kontrol ve Karar Destek Sistemi

kalite

 

 • Levy – Jennings, CuSum grafikleri alınarak, geçmiş günlerdeki sapmaları izlenebilir.
 • İstenen tarihler arası kontrol sonuçları tek formda veya ayrı formda görülebilir.
 • İstenen raporlar ve grafikler yazıcıdan bastırılabilir veya istenilen formatta kayıt edilebilir.

 


 

Raporlama Modülü

rapor

 

 • Tetkik listesi ve tetkik sonuç listesine ilişkin ayrıntılı raporlar alınabilir.
 • Alınan raporlar istenilen formata dönüştürülebilir veya yazıcıdan bastırılabilir.