BAP Automation

  • Home
  • /
  • BAP Automation

EduGate BapBilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu

EguGate-BAP programı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün Üniversitelerde Kapsamlı Araştırma, Destek, Altyapı (Güdümlü) Araştırma, Katılımlı Araştırma, Yüksek Lisans Tezi Araştırma, Doktora Tezi Araştırma, DPT, Yayın Destek vb. gibi projelerin desteğini Çağın gerektirdiği teknoloji olanakları ile Kağıt ve dokümana gerek kalmadan  takibini sağlayan bir sistemdir.

Görselliği, Kullanım kolaylığı ile kullanıcı dostu bir proje olup, İşinizi rahat bir şekilde yapabilmenize ve işlerin takibini kendisi üstlenmektedir.

Yazılım teknolojisi ile veritabanı bağımlığı ortadan kalkmakta eğer isterseniz üniversitenizin sahip olduğu bir veritabanına rahatlıkla bağlanabilmektedir. Kurumunuzda çalışmakta olan sistemlerle entegasyon imkanı sunan EguGate-BAP veri girişini minimize etmeyi hedeflemiştir.

Mobil uygulamalar sayesinde PC ihtiyacı olmadan sistemin her evresi kontrol edilebilmekte ve proje başvuruları girilebilinmektedir.

Yürütücü proje kapsamında ihtiyaç duyduğu Yolluk (Yürütücünün ve yardımcı araştırmacıların kademe derecelerine göre sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.), Mal malzeme ve hizmetler sisteme proje girişinde kolaylıkla girebilmekte ve daha önce başka projeler için alınan stokta mevcut olan demirbaş, mal ve malzemelerle mukayese edebilmekte ihtiyaçlarını proje aşamasında doğru olarak tespitini kolaylaştırmaktadır.

Yürütücülerin kullanımda yardım menüleri ellerinin altında projeleri ile ilgili tüm detayları girebilmekte ve projelerinin durumlarını kontrol edebilmektedirler.

Proje başvuru aşamasında istenirse tüm proje dosyası sistemden bir tek tuşla alınabilmekte veyahut yönetim kurulu onayından sonrada sistemden çıktısı alınabilmektedir.

İlgili hakemlerin hiçbir program kurmadan gelen mail üzerinde anket usulü projeleri değerlendirebilmekte ve hakeme zaman kazandırdığından ek bir yük gerektirmemektedir. Hakem Hem proje değerlendirmesinde hem de proje sonuç raporlarında isterse proje ile ilgili görüşlerini yazabilmektedir. Oluşturulan hakem havuzunda hakemlerin ne katkıda bulundukları vb. gibi istatistiksel verilere koordinatör tarafından ulaşılabilinmektedir. Proje için hakem bulmak ilgili hakemleri gruplayarak çok rahat olmaktadır.

Koordinatörlüğe gelen projelerin hangi onay ve kontrolden geçeceği sistemsel olarak yapılabilinmekte istenirse özel bir onay ve inceleme yolu izlenebilmektedir.

Bütçe oluşturmak ve geçmiş dönem bütçe istatistikleri artık EguGate-BAP ile çok kolay. Bütçe girdi kalemlerinin istendiği kadar arttırılabilir ve istendiğinde bu kalem kullanımdan kaldırılabilinir.

Harcamalarda hem proje bütçesi hem de BAP bütçesi tamamen entegre bir şekilde takip edilebilinmekte ve yapılan harcamalar online yansımaktadır. Bu şekilde bütçe aşımı, bütçe istatistiklerini istendiği zaman kontrol edilebilinmekte ve istatistikleri isteğe bağlı formlar şeklinde kullanıcı tarafından alınabilinmektedir.

Projenin her aşamasında ilgili Yürütücü ve proje ile ilgili kullanıcılar SMS ve e-posta ile anında haberdar edilmektedir.

Projenin Yönetim kuruluna sunulması ve yönetim kurulunda gündem oluşturulup toplantı yapılmasında daha önceden oluşturduğunuz ve bastığınız evraklar tamamen ortadan kalkmaktadır. Yönetim kurulunu ister sanal olarak isterseniz bir fiil toplantıda koordinatör tarafından projeler tanıtılıp desteklenip desteklenmeyeceğine dair kararlar verilerek değerlendirilir ve toplantı sonucunda alınan kararlar çıktı alınarak imzalanabilmekte ve yapılan proje ile ilgili karar projeye online yansımaktadır.

Yürütücünün talep ettiği mal/malzeme/hizmet satınalma tarafından; istenirse tek tek, istenirse diğer yürütücülerden gelen talepler kapsamında, Kamu İhale Kanunu kapsamında alımları yapılabilinmektedir. Yaklaşık Maliyet ve teklif toplamak sanal firma havuzu sayesinde artık dert olmaktan çıkmıştır. İlgili alımlarla alakalı ilanlar web sayfasından yayınlanmakta ve isteyen firmalar tekliflerini sanal ortamda gönderebilmektedir. İstenirse alımı yapılacak malzeme ile ilgili firmalar SMS ve e-posta aracılığı ile haberdar edilebilecek bir sisteme sahiptir.

Satınalma teklifleri kanun kapsamında değerlendirilerek alım işlemi istenen mal/malzeme/hizmet online bir şekilde alımı yapılarak satınalmaya ait tüm form ve çıktılar alınabilmektedir.

Ara rapor, Sonuç raporu tarihleri otomatik sistem tarafından kontrol edilmekte ve istenirse yürütücüler SMS, e-posta ile proje ile ilgili raporları tarihleri daha önceden uyarılmaktadır. Rapor tarihleri istenirse koordinatör tarafından tarihleri isteğe bağlı olarak düzeltmeye açıktır. Raporunu zamanında getirmeyen yürütücüler satınalma talepleri ve yeni proje girişleri engellenebilmektedir.

Projeye bağlı veya daha önceden yapılmış yayınlar takip edilebilinmekte ve yayınlarla ilgili Kişi-Bölüm-Fakülte-Üniversite kapsamında istenilen her türlü istatistikler alınabilmektedir. Girilen ve onaylanan her yayın yürütücülerin CV lerine otomatik olarak eklenmektedir.

Birimin tüm istatistikleri dinamik olarak hazırlanmakta ve listede bulunmayan tüm istatistikler kullanıcı tarafından rahat bir şekilde hazırlanabilmektedir.