Mission Tracking Automation

  • Home
  • /
  • Mission Tracking Automation

Kurumsal şirketlerin veya kamu kurumlarının, personel veya departman bazında görev dağılımı yapabildiği, rutin görevlerin takibinin yapılabildiği, en üstteki yöneticinin, her kademedeki, iş paylaşımı ve işleyişi kolaylıkla takip edebildiği gelişmiş bir otomasyondur. Bu otomasyon ile, kurum içinde belli kategorilere göre veya belli departmanlara duyuru, bildirim, görevlendirme gibi işlemler çok rahat yapılabilir. Yapılan bu işlemler; E-posta, SMS gibi araçlar ile ilgili kişilere bildirilebilir. Kurum içinde herhangi bir formattaki dosyalar, belirlenen yetkilere göre paylaşılabilir. Mesajlarda  fotoğraf, pdf, doküman gibi formatlarda dosya gönderilebilir. Miatlı ve uzun süreli görevlendirme aşamaları tamamlanma yüzdesi olarak takip edilebilir. Şirket içindeki personel özlük bilgileri, insan kaynakları işlemleri takip edilebilir. Kurumun ihtiyaçlarına göre istenilen modüller, çok kısa süre içinde yazılıma eklenebilir.