CRM and ERP Solutions

  • Home
  • /
  • CRM and ERP Solutions

CRM nedir ?

İngilizce Customer Relationship Management kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş, Türkçe karşılık olarak Müşteri İlişkileri Yönetimi manasına gelen bir yazılımı ifade eder. Yazılımın amacı; satış birimi ve satış elemanlarının, müşteriler ile ilişkilerini sıcak tutarak, müşteri tabanlı bir iş modeli ve iş stratejisi oluşturmaktır.

Portakal Yazılım CRM Çözümleri

CRM yazılımları müşteri ve şirket arasındaki ilişkiyi satış personelinin inisiyatifinden kurtararak, daha planlı, daha raporlanabilir ve daha kolay kontrol edilebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflemektedir. Bu yapı; firma masraflarını azaltıp, satış miktarını ve karlılığı arttırdığı gibi, firmanın kurumsallığını, prestijini ve marka değerini yükseltmektedir.

ERP nedir ?

İngilizce Enterprise Resource Planning kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş, Türkçe karşılık olarak Kurumsal Kaynak Planlaması manasına gelen bir yazılımı ifade eder. Bu yazılım, içerisinde CRM’in de bulunduğu, farklı yazılımların bütünleşik çalıştığı şirketin bütün iş akışını içinde barındıran, sisteme verilen genel isimdir. Temel olarak Üretim, Finans, İnsan Kaynakları, Proje, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Evrak ve Doküman Takip, Teklif Oluşturma ve Yönetimi, Kurum İçi Haberleşme gibi modülleri içerir. Bu bütünleşik yazılım sayesinde, şirketin her birimi ile ilgili raporlar alınabilir, iş planlamaları, iş akışları oluşturulabilir. Birimler arasındaki iletişim ve bilgi transferi yazılım üzerinden sağlanmış olur.

Portakal ERP çözümleri

Günümüzde, satış pazarlama faaliyetleri, bir kurumun yönetilmesi ve planlanması en önemli ihtiyacı haline dönüştüğü için, CRM yazılımları; ERP’nin bir vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

E.R.P. çözümlerinin geçiş aşamalarında hibrit çözümler de geliştirilmektedir. Örnek olarak, kurum, İnsan Kaynakları, Satış Pazarlama, Evrak Takip, Bilgi İşlem gibi temel yapısını ERP sistemi üzerinden kullanırken, Bordro veya Muhasebe programını bu programlardan ayrı kullanabilir.