Ormed Hospital Information Management System

 • Home
 • /
 • Ormed Hospital Information Management System

 

 

 

 

Hasta Kayıt ve Vizit Kayıt Modülü

 • Bu modülde; hasta daha önce gelmiş ise dosya numarası veya TC-Kimlik numarası ile eski kaydına ulaşılabilir veya sadece TC-Kimlik numarası ile Mernis servisi ile hastanın bilgileri sorgulanarak çok hızlı bir şekilde hasta kaydı yapılabilir.
 • Herhangi bir bilgisi ile hastanın daha önce girilen bilgilerine ulaşılabilir.
 • Medula sistemi ile entegre çalışan Vizit Kayıt ekranından, hastanın sosyal güvenlik bilgileri girilerek, çok kolay şekilde G.S.S. Takip numarası alınır.
 • Bu modülde hastaya bandrol verilebilir böylece, hastane birimleri içinde yapacağı işlemler kolay takip edilebilir ve hastanın tekrar gelişinde hızlı kayıt yapabilmesi sağlanır.
 • Hastanın ilgili poliklinikteki görevli doktora sevki otomatik olarak yapılır.
 • Eğer hasta ücretli hasta ise veya fark ücreti varsa vezne modülü ile beraber çalışarak hastanın ücretinin tahsil edilmesi sağlanır.

 

 

 

Randevu Modülü

Randevu Modülü

 • Bu modülde; hastaların telefonla veya şahsen aldıkları randevuların takibi yapılır.
 • Her hastaya farklı sürelerde randevu verilebilir.
 • Randevu listesi listelenebilir, yazıcıdan çıktı alınabilir.
 • Randevu bilgileri düzenlenebilir silinebilir, ekrandan kolaylıkla takip edilebilir.
 • Randevusuna gelen hasta Hasta Kayıt Modülü’ne otomatik olarak aktarılarak hasta kaydı çok hızlı şekilde yapılabilir.

 

 

 

 

Vezne Modülü

 • Hastanın kurumunun karşıladığı oran otomatik olarak hesaplanır.
 • Yüzde olarak veya TL olarak indirim yapılabilir.
 • Her işleme ayrı tutarlarda indirim tanımlanabilir.
 • Nakit, Çek, Senet, Kredi kartı ve program içinden sınırsız tanımlanan parametrelerle ödeme yapılabilir.
 • Fatura ve tahsilât fişi yazdırılabilir.

 

 

Poliklinik Modülü

 • Hastaneye eksik ödeme yapan ya da ödeme yapmamış hastalar program tarafından otomatik olarak kontrol edilip, doktor tarafından kabul edilmesi veya o hastaya işlem yapılması engellenir.
 • Hastanın ön tanısı ve kesin tanısı, ICD10 kodları ile, ICD10 kategorilerinden seçerek, ICD10 listesinden belli kriterlere göre süzerek veya oluşturulan sık kullanılanlar içinden seçerek girilebilir.
 • Hasta geçmişi bilgileri tarihe göre listelenerek, hastanın geçirdiği aşamalar izlenebilir.
 • Hastaya işlem girilebilir, stoktan ilaç girişi yapılabilir, reçete bilgisi girilebilir, anemnez bilgisi girilebilir.
 • Doktorun gerekli gördüğü radyoloji ve laboratuar istekleri bu birimlere doktorun özel notu ile birlikte iletilebilir. İstenen bu isteklerin sonuçlarına
  program içinden bakılabilir.
 • Hastaya; epikriz raporu, ilaç raporu, istirahat raporu ve resmi raporlar düzenlenebilir.
 • Hasta bu modül üzerinden yatışa sevk edilebilir, hastaya konsültasyon verilebilir, kurum dışına sevk yapılabilir.

 

 

Diş Polikliniği Modülü

Diş Modülü

 • Normal poliklinik modülünde bulunan özelliklere ek olarak diş ile ilgili FDI işlemleri girilebilir.
 • Görsel olarak dişler üzerinde yapılan işlemler gösterilebilir, çekme işlemleri, dolgu, kanal, köprü, vida, kanal, v.b. işlemleri, ilgili dişler üzerine çizilebilir ve bu şekilde veritabanında saklanabilir.

 

 

 

 

 

Hemodiyaliz Modülü

Hemodiyaliz Modülü

 • Hastalara hemodiyaliz randevuları verilebilir, yatak ve cihazlar istenilen zamanda aktif ve pasif duruma geçirilerek randevu için uygunluğu ayarlanabilir.
 • H.I.V. ve Hepatit e özel diyaliz üniteleri, odaları, yatakları takip edilebilir.
 • Hastaların Hemodiyaliz ünitesine özel verileri program içine girilerek hesaplamaları yaptırılabilir ve bu değerlere göre hasta takibi yapılabilir.

 

 

 

 

 

Ameliyathane Modülü

 • Ameliyathane ModülüAmeliyata giren ekip ve ekip başı kaydı yapılır.
 • Ameliyatın kesi bilgisi kayıt edilir.
 • Ameliyathane defteri bilgileri kaydedilir.
 • Kullanılan sarf malzeme ve ilaçların stok takibi yapılır.
 • Hasta ile ilgili ameliyat notları tutulur.

 

 

 

 

 

Göz Polikliniği Modülü

 • Göz Polikliniği ModülüNormal poliklinik modülünde bulunan özelliklere ek olarak göz ile ilgili işlemler ve değerlendirmeler girilebilir.
 • Görsel olarak gözler üzerinde yapılan işlemler gösterilebilir, göz üzerinde yapılan operasyonlar veya planlanan işlemler grafiksel olarak göz yapısı üzerine çizilebilir ve bu şekilde veritabanında saklanabilir.

 

 

 

Yatan Hasta Modülü

image008

 • Hastaların kabulü sırasında yatışa sevk eden doktorun istekleri görülebilir.
 • Odalar ve yataklar; hangi yatak hangi odada, dolu ve boş bilgisi, o anda yatan hasta bilgileri ile görsel olarak izlenebilir.
 • Yatan hastanın yatağı görsel olarak değiştirilebilir.
 • Hastanın tahmini yatış süresi bilgisi sayesinde, boşalacak yataklar önceden hesaplanabilir.
 • Hasta değerlendirme ve hasta taburcu işlemleri yapılır.

 

 

Sağlık Kurulu Modülü

saglik kurulu

 • Tamamen parametrik olarak doktor ve birim seçimi ayarlanabilir.
 • Bütün sağlık kurulu raporları program içinde hazırdır.
 • Yeni çıkan rapor dizaynları veya hastanenin kullandığı matbu dizaynlara göre rapor dizaynı yapılabilir.

 

 

 

 

Laboratuvar Modülü

Laboratuvar Modülü

 • Sisteme bağlı tüm cihazlar ile entegre çalışabilir.
 • Poliklinik ekranından istenen tahlil ve tetkikler, laboratuar birimi tarafından görülebilir, bu istekler sonucunda çıkan laboratuar sonuçları eşzamanlı olarak izlenebilir.
 • Cihaz entegrasyonu istenmediği durumlarda, laboratuar teknisyenleri tarafından manuel giriş yapılabilmesine olanak veren ayrı modülü içinde barındırmaktadır.

 

 
 
 

Eczane ve Stok Modülü

Eczane

 • Stoka giren, koli, paket, tane gibi farklı birimlerdeki ilaç ve sarf malzeme, hastaya kullanılırken, tane, ml, cc, gibi alt birimler ile kullanabilinir. Program arka planda bu birimlerde yapılan işlemleri düzenleyerek stok takibini yapmayı kolaylaştırır.
 • Birden fazla Depo ve Alt Depo Tanımlaması yapılabilir, bu depolara arasında, ilaç ve sarf malzeme transferi yapılabilir.
 • Gelişmiş raporlama sistemi sayesinde, belirlenen tarih aralığındaki istenen deponun veya depoların raporları, birimlere, stoklara, hastalara göre gelişmiş kriterler ile alınabilmektedir.
 • İlaç ve sarf malzeme stoku belli bir birimin altına düştüğünde programın uyarı vermesi sağlanabilir.

 

 

 

Hasta Çağırma Modülü

Hasta Çağırma Modülü

 • Ledli Panel veya LCD Monitör seçeneklerini kullanabilirsiniz.
 • İçerdeki ve sıradaki hastaları görüntüleyebilirsiniz.
 • Poliklinik doktoru ekrandan özel mesaj, duyuru veya uyarı yayını yapabilir.
 • Poliklinik hizmeti dışında bilgilendirici yayınlar yapılabilir.

 

 

 

 

Radyoloji ModülüRadyoloji Modülü

 • Ses ve görüntü dosyası eklenebilir.
 • Görsel olarak röntgen filmleri üzerinde işaretleme veya çizimler yapılabilir. Yapılan değişiklikler bu şekilde veritabanında saklanabilir.

 

 

 

Döner Sermaye Modülü

image020

 • Anlaşmalı, resmi ve bütün sosyal güvenlik kurumlarının faturalarını basabilir, ayrıntılı icmallerini alabilirsiniz.
 • Devlet hastaneleri için döner sermaye ve özel hastaneler için doktor payları hesaplayabilirsiniz.
 • Borçlanmış olan kurumların tahsilat ve borçlarını takip edebilirsiniz.
 • Program içinde kendi rapor dizaynınızı yapabilir ve tüm raporları, Word, Excel ve Pdf formatlarına dönüştürebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Personel Özlük Modülü

image009

 • Hastane personelinin kimlik bilgileri tutulur.
 • Hastane Personelinin maaş bilgileri tutulur.
 • Kendilerine ve bakmakla yükümlü oldukları kimselere ait bilgiler tutulur ve sevk kâğıtları düzenlenir.
 • İzinbilgileri takip edilir, izin belgeleri yazdırılır.

 

 

 

 

Mavikod Modülüimage010

 • Tüm Mavi Kod cihazları ile entegre olabilir.
 • Mavi kod uyarılarını, hastane içi mesaj, SMS, e-posta gibi seçenekler ile ilgili kişilere iletebilir.
 • Ayrıntılı raporlama sistemi ile istenilen kriterlerde ve istenilen tarih aralıklarında raporlar alınabilir.
 • Alınan raporlar çeşitli formatlara (PDF,HTML,XLS,DOC,RTF, vb,) aktarılabilir.
 • Alınan raporlar text veya grafik görüntüsü şeklinde izlenebilir, gerektiğinde yazıcıdan çıkarılabilir.

 

 

 

Arşiv Modülü

image011

 • Bölüm, Birim, Oda, Raf, Göz, Sıra tanımları ile arşivlere kolay ulaşım.
 • Farklı kriterlere göre dosya aranabilir, böylece, çok hızlı şekilde dosyaya ulaşılır.
 • Her dosya için özel açıklama girilerek arama ve bulma kolaylaştırılabilir.
 • Dosya içeriği ile ilgili bilgi girebilmesi sayesinde içeriğindeki evrakları görebilirsiniz.
 • Dosyaları kategorilendirerek daha kolay ulaşılabilme sağlanır.
 • Dosyanın servise verilmeleri ve servisten iade alınması düzenli bir şekilde yapıldığı için, kurum içinde dosya kayıpları önlenir.

 

 

 

 

 

Rapor ve İstatistik Modülü

image014

 • Kurumunuz ile ilgili isteğinize göre şekillendirebileceğiniz istatistikleri alabilirsiniz.
 • Devlet hastanelerine özel Resmi İstatistikler, sistem içinde hazır bulunmaktadır. Bu sayede hazır resmi istatistiklerinizin matbu formdaki çıktılarını alabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Yönetim ve Yetkilendirme Modülü

image016

 • Program içinde bulunan hazır rol tanımları sayesinde, çok kolay kullanıcı rolleri seçilebilir.
 • Yönetici seviyesinde rol tanımlanmış kullanıcı, yeni roller ekleyebilir, her rol için çok ayrıntılı yetkilendirme yapabilir.
 • Programdaki her ekranın, her butonun, her yazının, görünebilme, çalışabilme, renklendirilme ayarları değiştirilerek, rollere özel ayarlamalar
  yapılabilir.

 

 

 

 

 

 G.S.S (Medula) Modülü

image012

 • Bu modül ile Ödeme bilgisi kayıt, ödeme bilgisi kontrol, dönem sonlandırma gibi SGK Medula işlemlerini yapabilirsiniz.
 • S.G.K. ‘nın güncellemeleri çok hızlı bir şekilde sisteme adapte edildiği için ödemelerinizi hızlı ve sorunsuz şekilde alabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Zehirlenme Modülüzehirlenme

 • Hayvansal, bitkisel ve kimyasal zehirlenmeler ile ilgili resimli bilgiler bulunur.
 • Zehirlenmeler için kullanılacak antidot bilgileri veri tabanında bulunur.
 • Aktif arama seçeneği ile zehirlenme bilgilerine kolay ulaşılır.

 

 

 

 

 

 

Taşınır Mal Modülü

tasinir

 • Eczane, tıbbi sarf ve demirbaş kayıtları tutulur.
 • Ana depolar, maksimum minimum stok seviyelerini, miyad tarihlerini belirleyebilir.
 • Miyat tarihine göre program uyarı verir.
 • Karekod sistemi ile uyumludur.
 • Cep depolar, kendi maksimum ve minimum stok seviyelerini oluşturur.
 • Sistem üzerinden, ana depodan istem yapılabilir.
 • Taşınır işlem fişi program üzerinden alınabilmektedir.
 • Sınırsız malzeme tanımı yapılabilmektedir.
 • Amortisman raporları alınabilmektedir.

 

 

 

Kiosk Modülü

image017
 • Hastaların, hasta kayıt birimine uğramadan kaydını yapmasına ve randevu almasına olanak sağlar.
 • Hasta kaydı yapılmadığı zamanlarda, duyuru ve tanıtım yapmak üzere kullanılabilir.
 • Otomasyonun esnek yapısı sayesinde, kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda yeni özellikler eklenebilir, yeni istekleriniz kiosk modülü içine kolayca entegre edilebilir.